Dịch vụ Tăng lượt tải app Android – Google Play Store

Hãy lên chiến lược thông minh để dành cho mình vị trí TOP #1 Cửa hàng ứng dụng

Price

Android Installs (Normal)

$0.11

per install

User được cài thông qua liên kết trực tiếp. (Direct Link)

Android Keyword Installs

$0.11

per install

User tìm kiếm app theo keyword, tìm app và cài đặt tự nhiên