Dịch vụ Tăng lượt tải app iOS – App Store

Hãy lên chiến lược thông minh để dành cho mình vị trí TOP #1 Cửa hàng ứng dụng

Price

iOS Installs (Normal)

$0.11

per install

User được cài thông qua liên kết trực tiếp. (Direct Link)

iOS Keyword Installs

$0.13

per install

User tìm kiếm app theo keyword, tìm app và cài đặt tự nhiên